Huizhou CXH Culture & Creative Fabrication Co., Ltd.
industri nyheter

Naturens kreativa skapande

2023-07-14

Vattnet ger näring, och utfällningen av näringsämnen gödslar jorden, föder ett stort antal djur och växter, vilket ger dem ställen att bo och vila på. Biologisk aktivitet balanserar i sin tur kvaliteten på vatten- och markmiljön. Dessa tre element kompletterar varandra, så det finns många kreativa landskapsproduktioner.

Ekologisk underhållsfunktion

Naturliga våtmarker spelar en viktig roll i atmosfärisk reglering, vattenreglering, rening och reglering av lokala mikroklimat, översvämningskontroll och vattenlagring.

Bevarandefunktion för biologisk mångfald

Ungefär hälften av de 40 fågelarter under nationellt skydd lever i våtmarker. Våtmarker spelar en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden och är planetens genpool.

Estetisk värdefunktion

Våtmarkens speciella miljö skapar dess kompletta naturlandskap, och den rytm, rytm och nivå som reflekteras av den är en viktig del av studiet av naturlig estetik.

Minska yttre påverkan på dess inre genom att skapa isolering och buffertar; Den ursprungliga samhällssammansättningen och de ursprungliga elementen analyserades för att etablera en rimlig ekologisk landskapsstruktur och återställa och skydda våtmarksekosystemet.

I en liten miljö, skapa utrymme, ljus, färg och landskap som passar människokroppen. I miljön återspeglas det främst i att minska påverkan av mänskliga aktiviteter på våtmarkssystemet, och rimligt återställa proportionen och arean mellan olika delar av våtmarksekosystemet.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept